صدانت | آهنگ هميشه سبز مهستی

آهنگ 

Mahasti - Hamisheh Sabz

هميشه سبز


ماه و ميخوايم چيكار وقتي تو هستي

{ صداي he}
تو گذشته و زمان حال آينده اي
تو بدون هميشه سبز تا ابد پاينده اي
تو بدون هميشه سبز تا ابد پاينده اي

{ صداي she}
تو خود بهاري فصل گلها تويي
قاصد عشق خواننده دلها تويي
تو
خود بهاري فصل گلها تويي
قاصد عشق خواننده دلها تويي

{ صداي he}
صداي تو عشق آفرينه بدون
براي اين دلهاي خسته بخون
براي اين دلهاي خسته بخون

{صداي مهستي}
ميخونم واستون تا زنده هستم
شما بودين كه من امروزه هستم

ميدونم هرچي دارم از شما مردم خوبه
بدونيد تا صدا هست اين دل از شما ميخونه
بدونيد تا صدا هست اين دل از شما ميخونه

{ صداي she}
دل كوچولو
دل كوچولو
دل ديوونه
ديگه نرووو از خونه
پشيمون ميشي
پشيمون
پريشون ميشي
پريشون
نميدوني ديوونه

مه هستي ما فقط تو هستي
ماه و ميخوايم چيكار وقتي تو هستي

{ صداي he}
تو گذشته و زمان حال آينده اي
تو بدون هميشه سبز تا ابد پاينده اي
تو بدون هميشه سبز تا ابد پاينده اي

{ صداي she}
تو خود بهاري فصل گلها تويي
قاصد عشق خواننده دلها تويي
تو
خود بهاري فصل گلها تويي
قاصد عشق خواننده دلها تويي

{ صداي he}
براي ما همتا نداري بمون
تا دنيا دنياست نرو اينجا بمون

{ صداي مهستي}
مي دونم موندنم هميشگي نيست
درود بيش زمونه زندگي نيست
چه خوبه وقتي نيستي نام خوب از تو بمونه
چه خوبه دل بمونه تا واسه شما بخونه
چه خوبه دل بمونه تا واسه شما بخونه

{ صداي she}
بسه دنيا ديگه بسه
تو ديگه كار نده دستم
من به سازه تو ميرقصم
من به سازه تو ميرقصم

همه چي رفته ز دستم
همه چي رفته ز دستم

مه هستي ما فقط تو هستي
ماه و ميخوايم چيكار وقتي تو هستي

{ صداي he}
تو گذشته و زمان حال آينده اي
تو بدون هميشه سبز تا ابد پاينده اي
تو بدون هميشه سبز تا ابد پاينده اي

به این پست امتیاز دهید.
ارسال متن آهنگ هميشه سبز مهستی
کد آهنگ هميشه سبز مهستی