متن و ترجمه Taylor Swift – Hey Stephen

متن و ترجمه

Taylor-Swift-Fearless

 

Hey stephen,
هی استیفن،میدونم ممکنه خطای دید باشه

But I know I saw a light in you
ولی مطمئنم که یه روشنایی درون تو دیدم

And as we walked we were talking I did’nt say half,The things I wanted to
موقع قدم زدن و حرف زدنمون،نصف چیزایی که میخواستم بگم رو هم نگفتم

all the girls tossing rocks at your window
همه دخترا با سنگ به پنجره ی اتاقت میزنن (که بیای بیرون)

I’ll be the one wating there even when it’s cold
ولی من حتی وقتی که هوا سرده هم بیرون منتظرت میمونم

Hey stephen,boy you might have me beliving
هی استیفن،پسر تو تصور اینکه

I don’t always have to be alone
همیشه مجبور نیستم تنها باشم رو (واسه م) ساختی

Cause I can’t help it if you look like an angel
چون نمیتونم جلوی خودمو بگیرم وقتی میبینم تو شبیه یه فرشته ای

Can’t help it if I wanna kiss you in the rain so come feel magic
نمیتونم جلوی اینکه میخوام زیر بارون ببوسمت رو بگیرم،پس بیا و این جادو رو احساس کن

I’ve feeling since I met you,can’t help it if there’s no one else I can’t help my self
من این حسو از همون موقعی که دیدمت دارم و وقتی هیچ شخص دیگه ای جای تو رو نمیگیره نمیتونم خودمو کنترل کنم

Hey stephen’I’ve been holding back this feeling
هی استیفن،من همیشه این حسمو قایم کردم

So I’ve got some things to say to you
پس یه چیزایی باید بهت بگم

I’ve seen it all so I thought but I’ve never seen nobody shine the way do you
من تا حالا همه نوعشو دیدم ولی فکرشو نمیکردم که کسی رو ببینم که مثل تو بدرخشه

The way you walk,the way you talk,the way you say my name
طرز راه رفتنت،طرز صحبت کردنت و طوری که اسم منو صدا میکنی

It’s beautiful,wonderful wont you never change.Hey stephen
قشنگ و فوق العاده ست و خواهش میکنم هیچوقت عوض نشو.هی استیفن

why are people always leaving I think you and I should stay the same
هی استیفن،چرا مردم همیشه همدیگه رو ترک میکنن؟فکر کنم من و تو باید همیشه همینجوری بمونیم

Cause I can’t help it if you look like an angel
چون نمیتونم جلوی خودمو بگیرم وقتی میبینم تو شبیه یه فرشته ای

Can’t help it if I wanna kiss you in the rain so come feel magic
نمیتونم جلوی اینکه میخوام زیر بارون ببوسمت رو بگیرم،پس بیا و این جادو رو احساس کن

I’ve feeling since I met you,can’t help it if there’s no one else I can’t help my self
من این حسو از همون موقعی که دیدمت دارم و وقتی هیچ شخص دیگه ای جای تو رو نمیگیره نمیتونم خودمو کنترل کنم

they’re damming the street lights,you’re perfect for me
دارن نور چراغای خیابون رو کم میکنن،تو واسه ی من فوق العاده ای

Why aren’t you here tonight I’m wating alone now
چرا امشب اینجا نیستی من الان تنها منتظرتم

so come and come out and pull me near shine,shine;shine
پس بیا و منو به سمت خودت بکش و بدرخش

Hey stephen I could give you fifty resons Why I should be one you choose
هی استیفن من می تونم واسه ت ۵۰ تا دلیل بیارم که چرا باید منو انتخاب کنی

All those other girls well they’re beautiful
همه اون دخترا خوشگلن

But would they write a song for you?
اما میتونن واسه ت آهنگ بنویسن؟

Cause I can’t help it if you look like an angel
چون نمیتونم جلوی خودمو بگیرم وقتی میبینم تو شبیه یه فرشته ای

Can’t help it if I wanna kiss you in the rain so come feel magic
نمیتونم جلوی اینکه میخوام زیر بارون ببوسمت رو بگیرم،پس بیا و این جادو رو احساس کن

I’ve feeling since I met you,can’t help it if there’s no one else I can’t help my self
من این حسو از همون موقعی که دیدمت دارم و وقتی هیچ شخص دیگه ای جای تو رو نمیگیره نمیتونم خودمو کنترل کنم

منبع:سانگ تکست

به این پست امتیاز دهید.