متن و ترجمه Taylor Swift – Tell Me Why

متن و ترجمه

Taylor-Swift-Fearless

,
من شانسمو امتحان کردم،یه گلوله خوردم

and you might think i’m bulletproof, but i’m not
و تو ممکنه فکر کنی من ضدگلوله م،ولی نیستم

you took a swing, i took it hard
تو یه مشت خوردی،و منم سخت گرفتم

and down here from the ground i see who you are
و من از اینجا (روی زمین) میتونم شخصیت واقعیتو ببینم

I’m sick and tired of your attitude
دیگه از این رفتارت خسته شدم

I’m feeling like i don’t know you
احساس میکنم نمیشناسمت

you tell me that you love me then you cut me down
اول میگی دوستم داری و بعد ولم میکنی

and i need you like a heartbeat
و من مثل ضربان قلبم بهت نیاز دارم

but you know you got a mean streak
و خودت میدونی که چقدر بدجنسی

makes me run for cover when you’re around
که باعث میشه وقتی تو اینجایی من خودمو قایم کنم

and here’s to you and your temper
و این واسه ی تو و اخلاقته

yes, i remember what you said last night
آره،یادمه دیشب چی گفتی

and i know that you see what you’re doing to me
و میدونم که خودتم میدونی داری با من چکار میکنی

tell me why..
بهم بگو چرا

You could write a book on how to ruin someone’s perfect day
تو میتونی واسه ی اینکه چطور روز عالی یه نفرو نابود کنی یه کتاب بنویسی

well i get so confused and frustrated
خب من گیج و خسته میشم

forget what i’m trying to say, oh
فراموش میکنم چی میخوام بگم

I’m sick and tired of your reasons
از بهونه هات خسته شدم

I got no one to believe in
دیگه کسی رو باور ندارم

you tell me that you want me, then push me around
اول میگی که منو میخوای و بعد منو کنار میزنی

and i need you like a heartbeat

but you know you got a mean streak
makes me run for cover when you’re around
here’s to you and your temper
yes, i remember what you said last night
and i know that you see what you’re doing to me
tell me why..

why..do you have to make me feel small
چرا یه کاری میکنی که من اینقدر احساس حقارت کنم؟

so you can feel whole inside
و خودت از درون احساس بزرگی کنی

why..do you have to put down my dreams
چرا باید رویاهای منو سرکوب کنی

so you’re the only thing on my mind
تا خودت تنها چیز توی ذهنم باشی

i’m sick and tired of your attitude
i’m feeling like i don’t know you
you tell me that you want me then cut me down
i’m sick and tired of your reasons
i’ve got no one to believe in
you ask me for my love then you push me around
here’s to you and your temper
yes, i remember what you said last night
and i know that you see what you’re doing to me
tell me why
why, tell me why

i take a step back, let you go
یه قدم میرم عقب و میذارم بری

i told you i’m not bulletproof
من بهت گفتم ضدگلوله نیستم

now you know
و حالا خودت میدونی

منبع:سانگ تکست

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه Taylor Swift – Tell Me Why
4.6