متن و ترجمه Taylor Swift – The Best Day

متن و ترجمه

Taylor-Swift-Fearless

 

,
من پنج سالمه،هوا داره سرد می شه

I’ve got my big coat on
کت بزرگمو می پوشم

I hear your laugh and look up smiling at you
صدای خندهات رو می شنوم و با لبخند به طرفت بر می گردم

I run and run
من می دوم و می دوم

Past the pumpkin patch and the tractor rides up now
بعد از کاشتن کدو تنبلا تراکتور حرکت می کنه

The sky is gold
اسمون طلاییه

I hug your legs and fall asleep on the way home
من پاهاتو بغل میکنم و تا خونه می خوابم

I dont know why all the trees change in the fall
نمی دونم چرا همه درختا تو پاییز تغیر می کنن

I know you’re not scared of anything at all
ولی می دونم تو از هیچی نمی ترسی

Don’t know if snow white’s house is near or so far away
نمی دونم خونه سفید برفی نزدیکه یا دوره

But I know I had the best day with you today
اما می دونم بهترین روزمو با تو داشتم

I’m thirteen now and don’t know how my friends
من الان سیزده سالمه و نمیدونم چطور دوستام

could be so mean I come home crying and you hold me tight
میتونن انقدر پست باشن من با گریه اومدم خونه

And grab the keys and we drive and drive until we found a town for enough away
تو کلید ها رو برداشتی و ما روندیم و روندیم تا وقتی که یه شهر پیدا کردیم که به اندازه کافی دور بود

And we talk and window shop til I forgot all their names
و ما حرف میزدیم و مغازه ها رو نگاه می کردیم تا وقتی که اسم همه ی همکلاسیهامو فراموش کردم

I don’t know who I’m gonna talk to now at school
نمی دونم حالا با کی تو مدرسه حرف بزنم

I know I’m laughing on the car ride home with you
میدونم موقعی که با تو توی ماشین برمیگردم خونه میخندم

Don’t know long it’s gonna take to feel okay
نمیدونم این احساس خوب چقدر ادامه داره

But I know had best day with you today
اما می دونم امروز روز خوبی با تو داشتم

I have an excellent father his strength id making me stronger
من یه پدر عالی دارم نیروی اون منو قوی تر می کنه

God smiles on my little brother
خدا به برادر کوچیکم لبخند می زنه

Inside and out he’s better than I am
درون و بیرون اون از من بهتره

I grew up in a pretty house and I had space to run
من تو یه خونه ی قشنگ بزرگ شدم و برای دویدن و بازی کردنم جا زیاد بود

And I had the best day with you there is a video I found from back when
و من بهترین روزمو با تو داشتم اینجا یه ویدئو هست من از گذشته پیدا می کنم وقتی که

I was three you set up a paint set in the kitchen
من سه ساله بودم تو توی اشپزخونه وسایل نقاشی رو گذاشته بودی

and you’re talking to me it’s the age of princesses and pirate ships
و تو از روزگار پرنسس ها و کشتی دزدان دریایی برام می گفتی

and the seven dwarves and daddy’s smart and you’re the prettiest lady in
واز هفت کوتوله و اینکه بابا باهوشه و تو

The whole wide world and now I know why all the trees change in the fall
زیبا ترین زن توی دنیایی،حالا میدونم درختا چرا تو پاییز عوض میشن

I know you were on my side even when I was wrong
می دونم که حتی وقتی اشتباه میکنم هم تو طرف منی

and I love you for giving me your eyes
و واسه ی اینکه چشماتو به من دادی ممنونم

Staying back and watching me shine
تو عقب میمونی و منو در حال درخشیدن تماشا میکنی

and I didn’t know if you knew so I ‘m taking this chance to say
من نمی دونم تو می دونی یا نه پس من از این فرصت استفاده می کنم تا بهت بگم

THAT I HAD THE BEST DAY WITH YOU TODAY
من امروز بهترین روزمو با تو داشتم

منبع:سانگ تکست

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه Taylor Swift – The Best Day
4.67