متن و ترجمه آهنگ های آلبوم 7 نانسی عجرم Nancy Ajram - Nancy 7

آهنگ های آلبوم ۷

n-covers-11

nancyf-300x273

ترانه : عینی علیک

آلبوم : ۷

عینی علیک انا عینی علیک

چشمام دنبال توئه

بحین لیک انا بحین لیک

من به تو عشق میورزم

هیمانة یانا امانة علیک ریحنی ماتسبنیش کده

من عاشقتم به من رحم کن و مایه آرامشم باش و اینجوری رهام نکن

مالی بدوب انا مالی بدوب

چی به سرم اومده که اینجوری دارم میسوزم

وانا یدوب کده وانا یدوب

اینجوری من تو تب عشق میسوزم

حالا من لحظة فی لحظة دوب و الحب یعمل کل ده

تو یه چشم بهم زدن وجودم آتیش گرفت و عشق با همه اینکار و میکنه

جرالی ده اللی جرالی لیه

چرا این بلا به سرم اومد

هو انت تطلع منین یابیه

تو یه هو از کجا پیدات شد

شوقک حصلی وصلنی ایه

دلتنگی تو این بلا رو سرم اورده

وده باینله ده اللی اسمه بیه

اینا از طرف کسی سرم اومد که حتی اسمشم نمیدونم

الحب صیاد القلوب یاماما دوب قلبی دوب

عشق دل ها رو شکار میکنه وای مامان دلم آتیش گرفت

وبالامارة مش عارفة نوم

با وجود اینا من نمیتونم بخوابم

ولا انا عارفة کم و لاانا فاهمة لیه

نمیدونم چقدر و نمفهمم اصلا چرا اینجوری شدم

شایفة الحیاة متزوقة

زندگی به چشمم یه طعم دیگه پیدا کرده

مزاجی حلوة مروقة

همه چیز در نظرم شیرین شده

معقول من اول لقاء

با عقل جور در نمیاد ولی از همون نگاه اول

حاسة انا عرفاک من السنین

احساس کردم سال هاست میشناسمت

استنی علی مهلک یاعم

بیا با ما باش عمو !!

هو انت ایه معندکش دم

تو اصلا احساس نداری

قبل ماتمشی من المکان انا عایزة اقولک کلمتین

قبل از اینکه بری میخوام تو کلمه حرف حساب باهات بزنم

Nancy+Ajram+nancyajram_albumn7

ترانه : لسه جایه اقوله

آلبوم :۷

لسه جایه اقوله علی جوایا

اومدم تا اون چیزی که تو دلم بود بهش بگم

سبقنی عنی انت جوایا

اما از من پیشی گرفت و خودش اون چیزی که تو دلم بود و گفت

وقالی علی بیداریه

بهم گفت تاحالا مدارا میکرده تا بهم بگه عاشقمه

روحت نفسی جوا احضانه

رفتم و خودم و تو آغوشش انداختم

وقلت عمری کله علشانه

بهش گفتم زندگی من متعلق با توئه

ده اللی کنت نفسی فیه

این همون چیزی بود که از اولشم دلم میخواست اتفاق بیفته

لاعملت حساب للناس ولا ای کلام

من به دیگران و حرفاشون هیچ اهمیتی نمیدم

احساس و اتساب یتطلع بطبیعته و صله قوام

تا احساسم رو رها کردم به طور طبیعی بروز کرد

مجنونه انا بیه و هخاف من ایه

من دیوونه شم از چی باید بترسم

فی حد یشوف احلامه قصاده میلمسهاش

کسی میتونه آرزوش رو روبه روش ببینه اما لمسش نکنه

ده انا عشت السنین علشان الاقیه

سالهای عمر من به انتظار دیدن او سپری میشد

کل کلمه اقوله لسه فاکراها

همه حرفایی که بهم زد و یادم میاد

وکل لمسه منه حساها

همه نوازش هایش رو هنوز احساس میکنم

حیاتی احلی بین ایدیه

زندگی من در آغوش او شیرین میشه

هو ده اللی حبه خدنی فی ثوانی

عشق او منو در یه ثانیه اسیر خودش کرد

وهو ده اللی رقبه خلانی

اون کسیه که که من در کنارش

احب عمری باللی فیه

عاشق زندگی کردن میشم

n-covers-11

ترانه : ایه اخبار نفسیتو

آلبوم :۷

ایه اخبار نفسیتو عشان اقولوا و کلم حضرتو

چه اتفاقی افتاده که من اینجوری وایسادم در حضورش حرف میزنم

عشان امهدلوا واشوف سکتو

همه چیزو واسش آسون کردم اما اون ساکت شده

واشوفلی حل معاه

دنبال یه راه حل میگردم

حدیقدلی نظام موده

یکی به من توضیح بده اون چه جور آدمیه

اصلی انا بتلخبط فی وجوده

من وقتی اون هست گیج میشم

یا ویلی منی یا بروده

ای وای چقدر با من سرد برخورد میکنه

الکون ماشی علی الهوائ

زمان به خاطر عشق اون داره به جلو حرکت میکنه

عماله اعید فی اللی بقوله

بازم دارم میگم

واشوفه بسکت و لا قولوه

اما میبینم ساکت وایساده و حرفی نیمزنه

مفیش طیقة بدخلهوله

راهی نیست که بتونم بهش نفوذ کنم

والا یسد فی وشی

اون همه راه ها رو بسته

اجی اقولوه کلمة بیقفل

تا اومدم یه کلمه حرف بزنم زبونم بند اومد

ده صعب جدا و مقفل

خیلی سخته حرفی بزنم چون اون واقعا آدم سرسختیه

سهرانه عینی و لابتغفل

خواب به چشمام نمیاد و حتی یه لحظه هم نمیتونم ازش غافل بشم

یا عینی سوری مالیش

ای چشمانم منو ببخشید متاسفم که اینجوری شده

ساق فیها عارفة انی حبیبته

اون میدونه من عاشقش هستم

اموت و اروح فیها لو سبته

براش میمیرم و به سمتش میرم حتی اگه رهام کنه

والله اللی زیه بیتظبطودایما بقرصه ودن

به خدا اگه یه بار تنبیهش کنم درست میشه

بس الشاهدة اللی عشرته باتت لی طیبة وراء تکشیرته

اما زندگی با اون و دوست دارم علی رغم همه بدجنسی هاش

عشان کده انا رهن اشارته

همیشه منتظر یه اشاره ازشم

باخده فی ثوانی بالحضن

تا سریع اونو تو آغوشم بگیرم

345-300x187

ترانه : امتی هشوفک

آلبوم :۷

امتی هشوفک و حنتکلم و تلمس ایدی واغمض واحلم

کی تورو میبینم تا باهات حرف بزنم و دستامو تو دستت بگیری و چشمامو ببندم و به عالم  رویا برم

انا ویاک یا نصیبی وقدری ادینی فرصه العمر بیجری

کی میشه من با تو باشم ای سرنوشت و تقدیر من یه فرصت بهم بده که عمر من داره میگذره

لسه فی عمری ایام لسه الاول لمسة و اخر همسة

هنوز چند روز از زندگیم باقی مونده این اولین لمس و آخرین نجواست

قلبی بیدفی من نظراتک

قلب من با نگاه های تو گرمی میگیره

روحی بیتصفی من لمساتک

جان من با نوازش تو جان و صفای دیگری میگیره

احضن ایدی ونن عینیا حلوة الدنیا بالحنیة

دستانم رو بگیر و به چشمانم رنگ شده دنیا با ععشق شیرین تر است

خدی فی خدک وانا مش قدک

فیس تو فیس هم هستیم و من لایق تو نیستم

ومفیش قبلک و مفیش بعدک

نه قبل از تو عشقی بوده و نه بعد از تو خواهد بود

388_44953_147164991993341_12349007-224x300

ترانه : یاکثر

آلبوم :۷

یاکثر ماشلت فی قلبی علیه

چقدر دله منو شکست

یاکثر ماقلت ماسماح خطاه

چقدر گفتم این دفعه از اشتباهش نمیگذرم

من اشوفک ترجف ضلوعی تبیه

اما تا میدیدمت بدنم به لرزه درمیومد

اثری هذا کله من حرة هواه

و همه اینا به خاطر عشقی بود که بهت داشتم

اخلق العذار من لمسة ایدیه

وقتی دستامو میگرفتی واسه خودم یه توجیه برای کارات میوردم

والمس جروحی و داری هواه

زخم های زیادی خوردم اما بازم به خاطر عشقت مدارا میکردم

هوفی ضعفی و ضعفی انی ابیه

نقطه ضعفم این بود که اونو میخواستم

وانت عارف انی ماعاشق سواه

و تو میدانی من جز او عاشق کسی دیگر نمیشوم

ابتلیت الحب جعله یبتغی

به عشقش مبتلا شدم ای کاش خودش و جای من میذاشت

وعساک ذوق بحراة معاک

امیدوارم توام دردی که من کشیدم بکشی

اذکر انک ماتنام الا اجیک

یادت میاد تا من پیشت نمیومدم نمیخوابیدی ؟

صرت الان حین مااغفی بلاک

ببین الان بدون تو خواب ندارم !

ماابیک الیوم واللی بعده

احتیاجم من به تو فقط مختص امروز نیست بلکه آینده

واللی بعده یا ملاک

در آینده هم من به تو نیاز دارم فرشته ی من

حسبی الله علی هواء حسبی علیک

خدا خودش تو عاشقی هوامون و داره

و الله یا خدنی والا ما خداک

خدایا اگه میخوای اونو ازم بگیری پس منو پیش خودت ببر !

13040159751-266x300

ترانه : تاخرت کتیر

آلبوم : ۷

تاخرت شویة اعذرنی لعندک جای نطرنی

یه کم دیر کردم ببخشید دارم میام منتظرم بمون

هلا لما بتغمرنی راح تنسی کل الدنی

وقتی منو تو آغوشت میگیری من همه دنیا رو فراموش میکنم

بعرف صعب ناطر وعد تمر الساعة و ینتظر بعض

میدونم خیلی سخته منظر دیدار موندن ساعت میگذره و ما انتظار هم دیگه رو میکشیم

عنک کل الدقیقه بعد عم حسة میت سنه

هر دقیقه دوری از تو صد بار منو میکشه

هلا بوصل واسالنی شو هو اللی اخرنی

وقتی میرسم ازم میپرسی چرا اینقدر دیر اومدی

لیلة عیدک تقربنی نسینی کل الدنی

شب تولدت که نزدیک میشه همه دنیا رو فراموش میکنم

بایدی و وردک نقیتا لون خدودک حبیتا

هایی که با دست خودم جمع کردم رنگ گونه های توان که عاشقشونم

غمرت الباقة و شدیتا حتی تلقک شو بنی

دسته گلم رو تو بغلم محکم میگیرم حالا میتونم بگم چرا دیر اومدم

( علت تاخیرش سر قرار با عشقش این بوده که رفته واسه کادوی تولدش گل جمع کنه )

منبع:NancyAjramPersianClub.com

به این پست امتیاز دهید.
متن و آهنگ های آلبوم ۷ نانسی عجرم
۵