متن و ترجمه آهنگ های آلبوم N8 نانسی عجرم Nancy Ajram – N8

Nancy-Ajram-No-8

و بکون جایی وعدک

و بکون جایی وعدک و بکون

اومده بودم باهات خداحافظی کنم

وقلک حکی بوجعک و بکون

و حرفایی و بهت بزنم که دلت رو بشکنه

فجاة قلبی بلین

ناگهان دلم لرزید

بینسی وجع السنین

و تلخی های این سال ها از یادم رفت

وبصیر کلنی حنین

همه وجودم مهربانی شد

واحلی کلام بسمعک

و شیرین ترین حرفا رو بهت زدم

وبکون جایی وعدک

اومده بودم باهات خداحافظی کنم

وبحس من لمحة بصر

در یک چشم بهم زدن احساس کردم

داویت قلبی اللی انکسر

قلب شکسته ام مداوا شد

وبقلک الحب انتصر

بهت گفتم عشق بالاخره پیروز شد

دغری بقلبک یرجعک

وتورو به قلبم بازگردوندم

وبکون جایی وعدک

اومده بودم باهات خداحافظی کنم

بالراحة

بالراحة بالراحة علیا

با من راحت باش

خد قلبی اشویة اشویة

قلبم و به آرامی مال خودت کن

للحب خدنی من یدی

با عشق دستم رو بگیر

بشویش بالراحة

بامن راحت باش

یاللی الفرح فی موعدی

تو باعث خوشحالی من هستی

لک طار بجانحه

من بال میگشایم تا به سوی تو پرواز کنم

بالراحة بالراحة علیا

با من راحت باش

هنینی و من غلاک اسقینی

منو از عشق خودت سیراب کن

واسقینی لحد ماتروینی

منو سیراب کن تا  جایی که تصورش هم نکنم

قلبی ولاغیرک خدا

قلب من رو جز تو کسی صاحب نمیشه

بیدیک مفتاحه

چون کلیدش به دست توئه

هونک علیا ایوا کذا

اونطوری که من میخوام باهام راحت باش

بشویش بالراحة

بامن راحت باش

ماتیجی هنا

ماتیجی هنا و انا حبک

بیا پیشم که من عاشقتم

عشان اعیش علی حسک

من به عشق تو زندگی میکنم

حبیبی ده انت النیا

عشقم تو دنیای منی

وانا موت لو غیری مسک

من میمیرم اگه جزمن دست کسی دیگه بهت بخوره

ماتیجی هنا خد فکرة

بیا اینجا یه ایده بده

دانا بنسبة لک بکرة

من آینده توام

استاذة فی الدنیا مذکرة

من استاد زندگی کردنم

کمل روحی ده انا نصک

ما نیمه گمشده ی هم دیگه هستیم

ده غرامنا ما بنا و خده انا بالی مش ننة

من میفهمم احساسی که بهم داریم عشقه من که بچه نیستم

بکرا هو باین قدامنا انا اکتر واحدة حسک

در آینده برات مسجل میشه من تنها کسی هستم که میتونه تورو درک کنه

حبیبی نیاتی صافیة

عشقم من با تو صاف و ساده ام

وانت هتیجی هنا بالعافیة

و تو پیش من میای

تهرب و تروح فین منی ؟

کجا میخوای بری از دستم فرار کنی ؟

ده انا دکترة فی جغرافیا

من دکترای جغرافیا دارم

ماتیجی قوم و اعقلها

بیا یه کم عاقل باش

قولی بحبک ماتقولها

بهم بگو عاشقمی

حبیبی دنا واحدة عادیة

عزیزم من یه دختر ساده ام که

بالکلمة الحلوة تاکلها

با یه جمله ی عاشقانه میتونی مخش و بزنی !

ده غرامنا ما بنا و خده انا بالی مش ننة

من میفهمم احساسی که بهم داریم عشقه من که بچه نیستم

بکرا هو باین قدامنا انا اکتر واحدة حسک

در آینده برات مسجل میشه من تنها کسی هستم که میتونه تورو درک کنه

یلا یلا

یلا یلا ….خلینا نفوقیلا…..یلا یلا

یالا یالا بیاین همه بلند شیم یالا یلا

یلا یلا ….نهدی و نروقیلا….یلا یلا

یالا یالا بیاین آروم و بیخیال باشیم یالا یالا

من قلبی بدعی ان دی بیقالی ان شا الله

از ته دلم آرزو دارم به امید خدا همیشه مال من باشی

دی حبیبی دی الی امتلکنی یا ناس یا اهل الله

عشقم من تا ابد مال توام همه اینو میدونن

بنتقابل فجاة ناس

گاهی با کسی روبه رو میشیم

من قبل لقانا بیهم واحنا لیهم فی الاساس

احساس میکنیم مدت هاس اونا رو میشناسیم

وما فیش متهم خلاص

هیچ وقت نمیتونیم اونا رو رها کنیم

دول حته مننا متفصلین لنا بالمقاس

انگار بخشی از ما هستن و برای ما ساخته شدن

یلا یلا ….خلینا نفوقیلا…..یلا یلا

یالا یالا بیاین همه بلند شیم یالا یلا

یلا یلا ….نهدی و نروقیلا….یلا یلا

یالا یالا بیاین آروم و بیخیال باشیم یالا یالا

فی کلام قلته بعیونی….. قلبی اللی ملاهونی

با چشمام حرفایی رو میزنم که از دلم بیرون میان

د ال لنا هاستحلی مرة و هرسی علی بره خلاص

تلخی هاش هم واسم شیرینه و تا آخرش باهاش میمونم

یلا یلا ….خلینا نفوقیلا…..یلا یلا

یالا یالا بیاین همه بلند شیم یالا یلا

یلا یلا ….نهدی و نروقیلا….یلا یلا

یالا یالا بیاین آروم و بیخیال باشیم یالا یالا

قدامه انا بنسی اقوله علی جوایا

در برابرش که میاستم همه چیزایی که میخواستم بهش بگم و فراموش میکنم

بصاله فی عینیه کانی انا بصه فی مرایا

وقتی تو چشماش نگاه میکنم انگار دارم تو آینه به خودم نگاه میکنم

انا عندی کلام کتیر

من حرفای زیادی برای گفتن دارم

محتاجه لفرصه اقوله یا ناس قولولوا بدوب  و اغیر

دنبال فرصت میگردم تا بگم ای مردم بهش بگین من از عشقش میسوزم

من الفرحة بقیت بطیر

از سرخوشی دلم میخواد بال دربیارم

وکانی رجعت بیبی

انگار دوباره به دوران کودکی ام برگشتم

الحب یانا ملوش کبیر

هیچ کس نمیتونه در برابر عشق مقاومت کنه

فی کلام قلته بعیونی….. قلبی اللی ملاهونی

با چشمام حرفایی رو میزنم که از دلم بیرون میان

د ال لنا هاستحلی مرة و هرسی علی بره خلاص

تلخی هاش هم واسم شیرینه و تا آخرش باهاش میمونم

اتنین صحاب

کل اللی بیحبونی بیحبوک

هر کسی که منو دوست داره توروهم دوست داره

و بیجبیو سیرتی لما یفتکروک

هر کس بهت فکر میکنه یاد من میفته

ویشوفونی یسالونی علیک و عنک

هرکسی منو میبینه سراغ تورو ازم میگیره

والسلام یوصلنی آه لو یشوفوک

و هرکسی تو رو میبینه به من سلام میرسونه

( معنای این دو بیت اینه که انگار ما دو جز جدا نشدنی از هم دیگه هستیم )

کل اللی شافنا قال یا ریتنا زیهم

هرکس ما رو میبینه میگه ای کاش ماهم مثل اونا بودیم

شوف قد ایه لاقین قوی علی بعضهم

ببین چقدر به هم میان !

حیبقی حالهم ایه لو عرفوا اننا

بذار اونا به حال خودشون باشن و فکر کنن ما

اتنین صحاب زایدة درجة قربهم

دوتا دوستیم که خیلی باهم صمیمی هستیم

ناس یاما حبت بعضها لما شفونا

مردم وقتی مارو میبینن عاشق هم میشن

حسوا بجمال الحب قالوا یقلدونا

زیبایی عشق رو درک میکنن و سعی میکنن از ما تقلید کنن

والکلام بیجیب کلام لما ابتدینا

از زمانی که ما عاشق هم شدیم حرفای زیادی زده شد

نفکر فی بعض و بکلامهم قربونا

اما ما فقط بهم فکر میکنیم و حرفاشون باعث میشه ما بهم نزدیک تر شیم

کل اللی شافنا قال یا ریتنا زیهم

هرکس مارو میبینه میگه ای کاش ماهم مثل اونا بودیم

شوف قد ایه لاقین علی بعضهم

ببین چقدر بهم میان

وحنا لو فضل الکلام بشکل ده

بذار همه چی همینجوری بمونه

مانحب بعض اریح لنا و اریح لهم

ما عاشق هم دیگه هستیم اونا به حال خودشون باشن ماهم به حال خودمون

(نانسی تو یه مصاحبه گفت این ترانه رو برای فادی خونده )

تسابق الریح

تسابق الریح لهفة شوق قلبی الیک

به یک چشم زدن به سرعت طوفان دلم برات لرزید

علی عتبة اسوار بابک انتهی بی الغرام

یک باره دیدم دلم در برابر دری قرار گرفته که به عشق تو ختم میشه

من لامنی فغرامک قتلو وش علیک

به کسانی که منو سرزنش میکنن اهمیتی نمیدم

هدا حبیبی وفر یا عزولی کلام

عشقم جوابی که من بهشون میدم اینه : حرفاتونو واسه خودتون نگه دارید

ابیع ناسی من اجلک کلهم و شتریک

من همه مردم و میذارم کنار تا ناز تورو بخرم

یا غلی محبین قلبی یا رشیق القوام

بین عزیزانم تو ارزشمندترینی و زیباترین

اعطینی الضوء الاخضر تیجی او اجیک

نور سبز رنگی به من بده تا یا تو پیش من بیای یا من به سوی تو بیام

رضاک اقسی حدودی و الهوی و السلام

رضایت تو نهایت آرزوی من در عشق است

نعم احبک و لک فی قلبی شریک

آره من دوستت دارم و تو صاحب قلب منی

ما شلت هم عازلین الحب و اهل الملام

من هیچ اهمیتی به حسودا و سرزنش کنان نمیدم

تموت فینی و انا اهواک و اموت و فیک

تو برام میمیری و منم عاشقتم و برات میمیرم

و نترک عزول المحبة وسط الزحام

بذار اونایی که بویی از عشق نبردن حرفاشون و بزنن

مش فارقة کتیر

مش فارقة کتیر فی قربک زای فی غیابک

دیگه فرقی نداره باشی یا نباشی

هتفرق ایه ؟ سنین وانا عایشة بعذابک

چه فرقی داره ؟ من که سال هاست دارم با عذابت زندگی میکنم

وقفت معاک و وعمری ماقلبی یوم سابک

همیشه کنارت بودم و قلبم نذاشت حتی یه روز تنها بمونی

وفی الآخر ماقدرتش و لاحسیت

آخرشم قدرمو ندونستی و اصلا نفهمیدی

مسیری انسی هیجی الیوم

سرنوشت روزی رو میاره که من فراموشت میکنم

ووقعت بس هقوم

من میتونم دوباره بلند شم

ماهومش انا اللی هموت من الاحزان

من کسی نیستم که از غم و اندوه بمیره

وماتخافش علیی هعیش

نترس من زنده میمونم

انت متعرفنیش

تو منو نشناختی

کم یوم وهرجع تانی زی الزمان

چند روز میگذره دوباره مثل قبل میشم

هزعل یومین مانا طول عمری زعلانة

فوقش دوروز غصه میخورم من که همه عمرم و غصه خوردم

وهندم لیه ؟ مانا خسانة خسرانة

چرا باید پشیمون شم ؟ من که همه چیمو باختم

ده بعد السنین بقیت دلوقتی متخانه

من در این سالها در حق خودم خیانت کردم

یاریتنی ما کنت من الاول انا ضحیت

ای کاش از اول خودمو قربانی نمیکردم

مااوعدک

مااوعدک ماغیر

نمیتونم قول بدم بهت که غیرتی نشم

ما اقدر اقول یصیر

نمیتونم بگم غیرتی نیستم

لانی یا روحی

چون تو وجودمی

مااملک التغییر

نمیتونم خودمو عوض کنم

لازم علیک اغار

باید درموردت غیرتی باشم

یا ملفت الانظار

آه از چشمان دلربا

ولانظرت غیری

اگر جز من نگاه کسی دیگه بکنی

فینی تشب النار

دلم آتیش میگیره

انا بهواک مفتون

من شیفته عشق توام

وبغیرتی مجنون

عشق تو منو غیرتی و دیوونه کرده

ماودی غیرعینی  تشوف حلاک عیون

چشمای من فقط تورو میبینه

لوکان بیدینی

اگه دست من بود

ماغیر یا عینی

غیرتی بودنم رو کنار میذاشتم عزیزم

صدقنی الغیرة

باور کن این غیرت

هذی طبع فینی

جزیی از اخلاقمه که عوض نمیشه

یاخاین

یا خاین عن قلبی تخلی

ای خیانتکار از قلبم برو بیرون

فی الله ویلک من الله

خدایی هم هست از خدا بترس

انا عمری و روحی سلمته

من زندگی و وجودم و بهش تقدیم کردم

رغم القهر اللی تحملته

با وجود ناملایمتی های زیادی که دیدم

شو ذنبی بعد اللی عملته

گناه من چی بود که اینکارو بامن کرد ؟

تطلع فیی عم نتسلی

هرجا که بود من حمایتش کردم

فی الله فی الله یا خاین ویلک من الله

خدایی هست خدایی هست این خائن از خدا بترس

کنت بحاجة لمین بیضمک

همیشه یه نفر و احتیاج داری کنارت باشه

یخاف علیک و یعتل همک

مراقبت باشه و کارات و راست و ریس کنه

من حالی بحالی خبیتک

من تورو در آغوشم مخفی میکردم

من نومی سرقت غفیتک

از چشمای به خواب نرفته ی خودم به تو خواب راحت بخشیدم

روحی قسمتا و نصا عطیتک

وجودم و دو قسمت کردم و نصفش و به تو دادم

بدک تاخد روحی کلا

اما حالا میخوای همه وجودم و ازم بگیری

فی الله فی الله یا خائن ویلک من الله

خدایی هست خدایی هست ای خائن از خدا بترس

راهنت علیک

راهنت علیک و حبیتک

روت حساب میکردم و عاشقت بودم

و کلمة حب دی شویة

حتی کلمه ی عشق برای توصیف احساسم بهت کمه

وکل الناس قالولی بلاش

همه بهم میگفتن رهاش کن

قولت کده روحی و عینی

ولی من میگفتم اون همه وجودم و عشقمه

عایزة اهرب من ناس و الدنیا انا تعبانة خلاص

دلم میخواد از دنیا و آدماش فرار کنم من دیگه خسته شدم بسه

انا مش لاقیة امان حوالیه غریبة ف وسط الناس

من احساس آرامش ندارم و بین مردم احساس غربت میکنم

انا مش اول وحدة تحب و یخونها الاحساس

من اولین کسی نیستم که عاشق میشه و به احساسش خیانت میشه

انا مملکش غیر الاحساس

من دارایی جز احساسم ندارم

انا الی فی ایدی مش لیه

اما این دارایی دیگه متعلق به من نیست

ملیش فی الکذب و القسوة

چیزی جز دروغ و سنگدلی نصیبم نشد

ماجیش انا غیر بحنیة

منی که جز محبت کاری نکردم

حبیبی ان کنت انا ظلماک

عشقم من بهت ستم کردم ؟!

وجهنی و بص فی عینیه

روت میشه منو ببینی و تو چشمام نگاه کنی ؟

شریعک بعمرک

هلق صرت شریک بعمرک

اینچنین من شریک زندگیت شدم

للیلة قلبی صار بامرک

امشب قلب من متعلق به تو شد

خلینی اغفی علی غمرک

بذار خودمو تو آغوشت پنهان کنم

بدی افرح فی

میخوام باتو شاد باشم

من الیوم انت اللی من الیوم

از امروز تو ماله منی

من الیوم ملتک انا من الیوم

از امروز من متعلق به توام

بایدی المحبس لبسنی

در انگشتم حلقه ای قرار بده

وخبینی بقلبک وحبسنی

منو در قلبت مخفی کن و زندانی کن

عمری ابتدی من الیوم

از امروز تازه زندگی من آغاز شده

بکرا بوعی بشوفک حدی

فردا که بیدار شدم تورو کنارم میبینم

تنتینا علی فرد مخدی

هردوی ما سر بر یک بالش میگذاریم

ببوسک و بوعیک

تورا میبوسم و از خواب بیدار میکنم

وبحس بعیونک فرحانی

از چشمات خوشحالی رو میخونم

بعرف بدک بوسة تانی

میدونم یه بوسه ی دیگر میخواهی

من قلبی بعطیک

که از ته دلم به تو تقدیم میکنم

من الیوم انت اللی من الیوم

از امروز تو ماله منی

من الیوم ملتک انا من الیوم

از امروز من متعلق به توام

بقی کل ده

بقی کل ده و مش ناسی وبقاسی و بعیش علی حس هواک

با همه اینها فراموشت نکردم و سنگدل نشدم و هنوز به عشقت زندگی میکنم

ایام تفوت و لیالی و لیالی ولابنساک

روزها و شب ها گذشتند و من فراموشت نکردم

بقی کل ده جوایا و هوایا و فکراک باقی علیک

با همه اینها هنوز در عمق وجودم عاشقتم و توفکرتم

عمال یزید فیا حنینی و ترینی مستناک

عشقم روز به روز بیشتر میشه و منتظرتم که برگردی

رغم البعاد والله …..هفضل شریک ان شا الله

با وجود همه دوری ها خدا بخواد ما مال هم میشیم

عمری یضیع یالله………..یالله ایه یعنی فداک

زندگیم داره از دست میره زود باش ……زود باش که این زندگی فدای تو بشه

نفسی اشوفک مرة …….فی الیوم بموت میت مرة

دلم میخواد فقط یه بار ببینمت ……….روزی صدبار میمیرم و زنده میشم

وحشة الحیاة و مرة ………لو مش هعیشها معاک

زندگی که بدون تو باشم سرشار از دلتنگی و تلخیست

بشتاق الیک فی العادی و قصادی و مالک و انت بعید

دلتنگت میشم وقتایی که نیستی و حتی وقتایی که روبه رومی و من برای توام حتی اگه ازم دور باشی

علی طول بعیش فی عذابی و تملی قلبی وحید

همواره دارم با عذاب زندگی میکنم و قلبم تنها رها شده

وازای هواک بقی ذکری دانا فکری حبک و مابنساکش

عشقت یه خاطره ای تبدیل شده که همیشه تو فکرمه و هیچ وقت فراموشش نمیکنم

والدنیا دی ما هعیش فیها یا معاک یامابلاش

من زندگی میکم تو دنیایی که با تو باشم اگه تو نباشی منم نیستم

نام بقلبی

نام بقلی و اوعی نوعی

در قلبم بخواب و هرگز بیدار نشو

انا وقت لیدی بوعیک

من هر وقت موقعش بشه بیدارت میکنم

نام یا حبیبی نام وتهنا

بخواب عشقم و آروم باش

بدی علی ایدی غفیک

میخوام تورو رو دستام بخوابونم

علقت بحبک ……..شوهل عقلة

در عشقت سرگردان شدم ……نگران چی هستی

انا بحبک……شوهل عقلة

من دوستت دارم………نگران چی هستی

انا صرت بحبک مهووسة

من از عشقت سرگردانم

بقلبک و عیونک محبوسی

با قلب و چشمات منو زندانی کن

مابتحمل هیک

طاقت ندارم

کتیر بخاف علیک

بخاطر از دست دادنت خیلی میترسم

روء علیی شویة وشیة

با من راحت باش

نام بقلبی

در قلبم بخواب

شوهاقصة

شوهالقصة عنا والخبریة بین الناس

داستان چیه ؟ چه خبر شده بین مردم ؟

من عینیک و من عینی عرفوا الناس

از چشمامون همه فهمیدن

مین اللی قلن و علینا دلن

کی بهشون گفت ؟ به ما اشاره میکنن

وعرفوا کلن فینا الناس

همه مردم فهمیدن چه اتفاقی بین ما افتاده

علمی و علمک لاتخلقنی

فقط منو و تو میدونستیم الکی قسم نخور

متلی متلک شو عرفنی

ما عین هم بودیم چطور من متوجه بشم ؟!

( متوجه بشه کی به همه گفته !!)

عنی عنک قالوا خطفنی

راجع به ما حرف میزنن منو مخفی کن

خدنی بعید انسی الناس

منو به یه جای دور ببر تا همه رو فراموش کنم

بدی حبک اکتر

میخوام بیشتر از همه دوستت داشته باشم

من ما حبوا کل الناس

بیشتر از دوست داشتنای همه مردم

وبدک نبقی بعینی

میخوام همیشه جلو چشمام باشی

انت غیر الناستو با واسه من با همه فرق داری

انت عمری و رفیقی و قدری

تو زندگی و عشق و قسمت من هستی

ودقة قلبی والاحساس

تو ضربان قلب و احساس من هستی

علمی و علمک لاتخلقنی

فقط منو و تو میدونستیم الکی قسم نخور

متلی متلک شو عرفنی

ما عین هم بودیم چطور من متوجه بشم ؟!

( متوجه بشه کی به همه گفته !!)

عنی عنک قالوا خطفنی

راجع به ما حرف میزنن منو مخفی کن

فاکرة زمان

فاکرة زمان فی حاجات و هنا بنات

یاد اون روزا بخیر که دختر بچه بودیم

عمری مابنسها

یه عمری که بگذره فراموش نمیکنم

فرحة و غنا اوقات و الحکایات

شاد بودیم و آواز میخوندیم و داستان میگفتیم

ازای عشناها

چه زندگی کردیم !!

کنا ساعتها عیال ولاعلبال کل اللی شاغلنا

هیچ مشغله ای نداشتیم و نگران چیزی نبودیم

کم عجلة ببدال و ابن حلال هواللی شاغلنا

به تنها چیزی که فکر میکردیم دوچرخه سواری بود و اینکه مثل عروسک باشیم

یاه ایام نفسی ترجع لیا تانی

چه روزایی بود ای کاش میشد این روزا برگردن

یا ایام عمری مایضیع لو ثوانی

چه روزایی بود اگه برگردن حتی یک ثانیه شو هدر نمیدم

حب ازای انساه ده انا ویاه

عشقی که فراموش نمیکردم و همیشه باهام بود

حسیت بحیاتی

با تمام وجودم احساسش میکردم

کنا بنحکی کلام قبل مانام

همیشه قبل اینکه بخوابم باهاش حرف میزدم

یسعد اوقاتی

لحظاتم و شیرین میکرد

بعرف انی صحیت یجی عالبیت

میدونست من بیدار شدم در خونمون میومد

ویصفر علی بابه

زنگ خونمون و میزد

اجری علی شباک الاقیه هناک

به سمت پنجره میرفتم و اونو میدیدم

قال و ویا صحابه

با دوستاش ایستاده بود

منبع:NancyAjramPersianClub.com

به این پست امتیاز دهید.