متن و ترجمه آهنگ The lucky one از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ   از

687474703a2f2f6d656469612e74756d626c722e636f6d2f74756d626c725f6d63616e69347941786131716b356f626c2e6a7067


new to town with a made up name in the angel city

تازه به شهر اومدی با یه اسم ساختگی، تو شهر فرشته ها (لس آنجلس)

chasing fortune and fame.

دنبال خوش بختی و شهرتی

and the camera flashes, make it look like a dream.

و فلش های دوربین، باعث میشه اون یه رویا بنظر برسه

you had it figured out since you were in school.

تو از زمانی که تو مدرسه بودی فهمیده بودی که

everybody loves pretty, everybody loves cool.

همه عاشق قشنگی و چیزای باحالن

so overnight you look like a sixties’ queen.

در طول شب، تو مثل یه ملکه دهه شصتی بنظر میرسی

another name goes up in lights, like diamonds in the sky

یه اسم دیگه میره بالا و می درخشه، مثل الماس های تو آسمون

and they’ll tell you now, you’re the lucky one

و اونا به تو خواهند گفت: حالا تو اون آدم خوش شانسی

yeah, they’ll tell you now, you’re the lucky one

آره اونا به تو خواهند گفت: حالا تو اون آدم خوش شانسی

but can you tell me now, you’re the lucky one

اما می تونی بهم بگی: «حالا تو اون آدم خوش شانسی» ؟

now it’s big black cars, and riviera views,

الان تو ماشینای سیاه بزرگی و مردم تو سواحل ایتالیا و فرانسه نگاهت می کنن

and your lover in the foyer doesn’t even know you

و عاشقت توی اتاق انتظار حتی نمیشناسدت

and your secrets end up splashed on the news front page.

و راز هات با سر و صدا تو صفحه اول روزنامه ها چاپ میشن

and they tell you that you’re lucky.

و اونا بهت می گن تو خوش شانسی

but you’re so confused

اما تو حسابی سر در گم شدی
cause you don’t feel pretty, you just feel used.

چون تو احساس زیبایی نمی کنی، فقط حس می کنی یه جنس کهنه ای

and all the young things line up to take your place.

و همه چیزای تازه صف می کشن تا جاتو بگیرن

another name goes up in lights. you wonder if you’ll make it out alive.

یه اسم دیگه بالا می ره و می درخشه، و تو تعجب می کنی اگه از این قضیه جون سالم بدر ببری

and they’ll tell you now, you’re the lucky one.

و اونا به تو خواهند گفت حالا تو اون آدم خوش شانسی

yeah, they’ll tell you now, you’re the lucky one.

آره اونا به تو خواهند گفت حالا تو اون آدم خوش شانسی

can you tell me now, you’re the lucky one, oh, oh, oh.

می تونی بهم بگی: «حالا تو اون آدم خوش شانسی» ؟

it was a few years later, i showed up here.

چند سال بعدش ، من اینجا اومدم

and they still tell the legend of how you disappeared,

و اونا هنوز افسانه اینکه تو چطور غیبت زد رو تعریف می کنن

how you took the money and your dignity, and got the hell out.

تعریف می کنن که چطور پول و مقامت رو ورداشتی و گم و گور شدی

they say you bought a bunch of land somewhere,

اونا می گن تو یه جایی زمین خریدی

chose the rose garden over madison square,

باغ رز رو پشت میدون مدیسون انتخاب کردی

and it took some time, but i understand it now.

یکم زمان گرفت، ولی من حالا دارم می فهمم

‘cause now my name is up in lights, but i think you got it right,

چون حالا اسم من اون بالا داره می درخشه، اما من فکر می کنم تو درست متوجه شدی

let me tell you now, you’re the lucky one.

بزار بهت بگم حالا تو اون آدم خوش شانسی

let me tell you now, you’re the lucky one.

بزار بهت بگم حالا تو اون آدم خوش شانسی

let me tell you now, you’re the lucky one, oh, oh, oh.

بزار بهت بگم حالا تو اون آدم خوش شانسی

and they’ll tell you now, you’re the lucky one

و اونا به تو خواهند گفت حالا تو اون آدم خوش شانسی

yeah, they’ll tell you now, you’re the lucky one.

آره اونا به تو خواهند گفت حالا تو اون آدم خوش شانسی

and they’ll tell you now, you’re the lucky one, oh, oh, oh.

آره اونا به تو خواهند گفت حالا تو اون آدم خوش شانسی

oh, whoa, oh, oh.

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ
5