ترجمه آهنگ you belong with me از Taylor Swift

ترجمه آهنگ

you_belong_with_me___taylor_swift___edit_2_by_arelicyrusbieber-d4nxcik


که من تنها کسی هستم
که تو را درک میکنه
در تمام این مدت اینجا بودم
پس چرا نمیتونی
ببینی که مال منی
تو مال منی
تو پشت تلفون هستی
با دوست دخترت
اون ناراحته
اون در مورد چیزی نق میزنه
که تو گفتی
چون اون شوخی های تو را درک نمیکنه
انطور که من میکنم
من در اتاقم هستم
سه شنبه شبی معمولیه
به نوعی از موزیک گوش میدم که
او خوشش نمیاد
او هیچوقت داستان تو را درک نخواهد کرد
انطور که من میکنم
ولی او دامن های کوتاه می پوشه
من تی شرت می پوشم
او کاپتان تیم تشویقه
و من روی صندلی های ورزشی
در حال رویا بینی روزی که
تو بیدار میشی و می فهمی که
چیزی که دنبالش هستی
در تمام این مدت اینجا بوده
اگر می تونستی ببینی
که من تنها کسی هستم
که تو را درک میکنه
در تمام مدت این اینجا بودم
پس چرا نمیتونی
ببینی که مال منی
تو مال منی
در خیابان راه میروم
با تو و جین های کهنه ات
دست خودم نیست که فکر کنم
این طوریه که باید باشه
میخندم در روی نیمکت پارک
با خودم فکر میکنم
هی ایا این اسوده نیست ؟
و تو لبخندی میزنی
که میتونه تمام این شهر را روشن کنه
مدتیه که ان را ندیدم
از وقتی که او تسلیمت کرده
میگی که تو خوبی
بهتر از اون میشناسمت
هی چیکار میکنی
با دختری مثل اون
او پاشنه بلند میپوشه
من کتونی
او کاپیتان تیم تشویقه
من در روی صندلی های ورزشی
در حال رویا بینی روزی که
تو بیدار میشی و میفهمی که
چیزی که دنبالش هستی
در تمام وقت اینجا بوده
اگر میتونستی ببینی
که من تنها کسی هستم
که تو را درک میکنه
در تمام مدت این اینجا بودم
پس چرا نمیتونی
ببینی که مال منی
تو مال منی
در نزدیکی ایستاده ام و
منتظرت هستم کنار در پشتی
در تمام این مدت
چطوری می تونستی نفهمی
عزیزم
تو مال منی
تو مال منی
اوه
بیاد دارم
تو در حال رانندگی به طرف خانه من
در اواسط شب
من کسی هستم که تو رو می خندونه
وقتی که میدونی نزدیکه گریه کنی
و من ترانه های مورد علاقه ات را می دونم
و رویا هایت را برایم میگی
فکر میکنی بدونی به کجا تعلق داری
فکر کنم بدونم که پیش منی
اگر میتونستی ببینی
که من تنها کسی هستم
که تو را درک میکنه
در تمام مدت این اینجا بودم
پس چرا نمیتونی
ببینی که مال منی
تو مال منی
در نزدیکی ایستاده ام و
منتظرت هستم کنار در پشتی
در تمام این مدت
چطوری می تونستی نفهمی
عزیزم
تو مال منی
تو مال منی
تو مال منی
ایا تا بحال فکر کردی
که فقط شاید
مال من باشی؟
تو مال منی

به این پست امتیاز دهید.
ترجمه آهنگ از
3.6