متن و ترجمه آهنگ YOU ARE IN LOVE از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ

Taylor Swift (6)

,

یه نگاه , اتاق تاریک
Men just for you

پسر فقط برای تو
Time moved too fast

زمان خیلی سریع میگزره
You played it back

تو داری به عقب برمیگردی
Buttons on a coat

دکمه های یک کت
Light hearted joke

یه شوخی خوش باورانه
No proof not much

شواهد زیادی نیست
But you saw enough

ولی تو خیلی میدونی
Small talk, he drives

کمی صحبت , اون می رونه
Coffee at midnight, polite reflects

قهوه در نصف شب , فکر های مودبانه
The chain on your neck

زنجیر تو گردنت
He says look up

اون میگه به بالا نگاه کن
And your shoulders brush

و شانه هاتو نوازش میکنه
No proof, one touch

دلیلی نیست , فقط یه لمس
You felt enough

تو خیلی چیزا احساس میکنی

You can hear it in the silence, silence

تو میتونی اونو تو سکوت بشنوی
You can feel it on the way home, way home

تو میتونی هنگام برگشتن به خونه اونو احساس کنی
You can see it with the lights out, lights out

تو میتونی تو تاریکی اونو ببینی
, true love

تو عاشقی , عشق واقعی
You are in love

تو عاشقی

Morning, his place

صبح , خونه ی اون
Burnt toast, Sunday

نان تست پخته شده , یکشنبه

You keep his shirt

تو تی شرت اونو تگه میداری
He keeps his word

اون به حرفش عمل میکنه
And for once you let go

و برای یه بار اجازه دادی بره
Of your fears and your ghosts

ترس هات و از روح هات
One step, not much, but it said enough

یه قدم , خیلی زیاد نه , ولی به قدر کافی گفت
You kissed on sidewalks

تو در پیاده رو ها بوسیدی
You fight and you talk

تو دعوا کردی و رفتی
One night he wakes, strange look on his face

یه شب اون بیدار میشه , چهره ی عجیبی داره
Pauses, then says, you’re my best friend

می ایسته , و میگه , تو بهترین دوست منی
And you knew what it was, he is in love

و تو میدونی اون چی بود , اون عاشق بود

You can hear it in the silence, silence
You can feel it on the way home, way home
You can see it with the lights out, lights out
You are in love, true love

So it goes

و این ادامه داره
You two are dancing in a snow ball, go round and round

شما دو تا  گلوله برف بازی میکنید و می چرخید
And he keeps the picture of you in his office town downtown

و اون یه عکس از تو در دفتر کارش تو شهر نگه میداره
You understand now why they lost their minds and fought the wars

و تو الان میدونی که چرا اونا دیوونه شدن و جنگ به راه انداختن
And why I’ve spent my whole life try to put it in words

و من در کل زندگیم سعی کردم که احساستمو با کلمات بیان کنم

Cause you can hear in the silence
You can feel it on the way home
You can see it with the lights out
You are in love, true love
You’re in love

You can hear it in the silence, silence
You can feel it on the way home, way home
You can see it with the lights out, lights out
You are in love, true love
You’re in love
You can hear it in the silence, silence
You can feel it on the way home, way home
You can see it with the lights out, lights out
You are in love, true love
You’re in love

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ YOU ARE IN LOVE از
4.15