متن و ترجمه آهنگ Sweet Tea & God's Graces از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ Sweet Tea & God’s Graces از

Taylor Swift (2)

, Summer dreams
تاپ خوردن روی لاستیک چرخ، رویاهای تابستونی
(منظور از تاپ خوردن روی لاستیک چرخ اینه که : بعضی جاها به یه لاستیک طناب وصل کردن و به درخت آویزونش میکنن و مثل تاپ ازش استفاده میکنن )
Honeysuckle on the breeze
گل های یاس در نسیم
Whistle, county, creek
سوت زدن ، شهر کوچک ، رودخانه
Laying in the green grass
روی چمن های سبز دراز کشیدم
I was watching clouds pass
من داشتم ابر هارو نگاه میکردم
Baby, you were watching me
عزیزم ، تو هم داشتی منو نگاه میکردی
Cold barn, stronge bed
انبار سرد ، تخت سخت
Everything you said
هر چیزی که میگی
slowly educating me
آروم تر بهم بفهمون
I never had a lesson so sweet
من هیچوقت درسم خوب نبوده

…کورس…

You can get high on a first kiss
تو میتونی با اولین بوسه اوج پیدا کنی
You can get by with sweet tea and God’s Graces
میتونی با این کار چایی شیرین و محبت خدارو بدست بیاری
You can love like sinner lose like a winner
تو میتونی مثل یه گناهکار بازنده باشی یا مثل یه برنده
Nothing shatterproof
هیچ چیزی نیست که نشکنه
(منظورش اینه قلب من هم میشکنه)
You can crash and burn come back someone new
میتونی سقوط کنی و بسوزی و بعدش بصورت یه آدم جدید برگردی
And That’s what I learned from you
و این چیزی که من از تو یاد گرفتم

Autumn rain, Window pane,
بارون پاییزی ، شیشه شکسته پنجره
Looking how the leaves change
ببین چجوری برگ ها تغییر مکنن
( یعنی تو هر فصل برگ ها متفاووت هستن )
Just like the two of us
فقط مثل ما دوتا
Still got your laugh
هنوز خندتو نگهر داشتی
Your ghost, Your jacket
روحتو ، ژاکتتو
Guess I loved you way too much
انگار قبلا خیلی دوست داشتم
But I’m a little smarter
ولی حالا یه کم باهوش تر شدم
My Heart’s a little harder
و قلبمم یه کم سخت تر شده
But It’s still soft enough to cry
ولی هنوز برای گریه کافی نیست

Cause I remember those time
چون من اون موقع هارو بخاطر میارم
I remember …
بخاطر دارم

…کورس…

You can get high on a first kiss
تو میتونی با اولین بوسه اوج پیدا کنی
You can get by with sweet tea and God’s Graces
میتونی با این چایی شیرین و محبت خدارو بدست بیاری
You can love like sinner lose like a winner
تو میتونی مثل یه گناهکار بازنده باشی یا مثل یه برنده
Nothing shatterproof
هیچ چیزی نیست که نشکنه
You can crash and burn come back someone new
میتونی سقوط کنی و بسوزی و بعدش بصورت یه آدم جدید برگردی
And That’s what I learned from you
و این چیزی که من از تو یاد گرفتم

Saw you just the other day
یه روز دیگه دیدمت
All that I could think to say was
هر چیزی که میتونستم بگمو گفتم
Hey, How have you been?
هی ، چجوری تاحالا من داشتمت؟ (مال من بودی)
You caught me with that old smile
تو منو با همون لبخند قدیمیم گرفتی
Said, “It’s really been a while,
گفتی ، این واقعا در صورتی بوده
And I still think about back when..”
و من هنوز در مورد گذشته ها فکر میکنم
We used to get by on the first kiss
ما از اولین بوسه استفاده کردیم
We could get by sweet tea and jesus
ما میتونستیم چایی شیرین و عیسی را بدست بیاریم
You Can Love Like A sinner lose like A winner
تو میتونی مثل یه گناهکار بازنده باشی یا مثل یه برنده
Nothing Shatterproof
هیچ چیزی نیست نشکنه
(منظورش اینه قلب هم شکستنیه)
You can crash and burn come back someone new
تو میتونی سقوط کنی و بسوزی و یشکل یه آدم جدید برگردی
And That’s what I learned from you
و این چیزیه که از تو یاد گرفتم
And That’s what I learned from you, Oh Oh Oh
و این چیزیه که من ازتو یاد گرفتم . اوه اوه اوه
And That’s what I learned from you’ Oh Yeah
و این چیزیه که من ازت یاد گرفتم، اوه آرهههه

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ Sweet Tea & God’s Graces از Taylor Swift
5