متن و ترجمه آهنگ DO it از Selena Gomez

متن و ترجمه آهنگ از

selenagomezart

رو تختم نشستم و فقط یه تیشرت تنمه

Turning up the volume to my favorite song

صدای اهنگ مورد علاقه ام رو زیاد میکنم
Boy I can’t lie

پسر من نمیتونم دروغ بگم

What we did last night

کاری که دیشب کردیم

You know it’s constantly replaying, staying on my mind

میدونی تو ذهنم مونده و دائما داره بازپخش میشه

I’ll show you want I like boy boy boy,

من بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم پسر پسر پسر

If you show me what you like boy boy boy,

اگه بهم نشون بدی چی دوست داری پسر پسر پسر

I’ll show you what I like,

من بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم

Show you what I like like,

بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم

If you show me what you like boy

اگه بهم نشون بدی چی دوست داری پسر

If I had choice

اگه من انتخابی داشتم

If I had my way

اگه راه خودم رو داشتم

Boy you know we’d do it every single day

پسر میدونی که ما این کار رو هرروز انجام میدادیم

If I had a wish

اگر من آرزویی داشتم

And If I had my way

و اگر راه خودم رو داشتم

Boy you know we’d do it every single day

پسر میدونی که ما این کار رو هرروز انجام میدادیم

Damn

لعنتی
Wish I didn’t feel so hypnotized,

ای کاش اینقدر هیپنوتیزم نمیشدم

But When I look at you baby it’s justified,

ولی عزیزم وقتی بهت نگاه میکنم به خودم حق میدم

So I take what I want,

پس من چیزی که میخوام رو برمیدارم

And give what I got,

و هرچی رو که دارم میدم

To help with all the rules that keep us civilized

تا کمک کنم به همه قانون هایی که مارو متمدن نگه میداره

I’ll show you want I like boy boy boy,

من بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم پسر پسر پسر

If you show me what you like boy boy boy,

اگه بهم نشون بدی چی دوست داری پسر پسر پسر

I’ll show you what I like,

من بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم

Show you what I like like,

بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم

If you show me what you like boy

اگه بهم نشون بدی چی دوست داری پسر

If I had choice

اگه من انتخابی داشتم

If I had my way

اگه راه خودم رو داشتم

Boy you know we’d do it every single day

پسر میدونی که ما این کار رو هرروز انجام میدادیم

If I had a wish

اگر من آرزویی داشتم

And If I had my way

و اگر راه خودم رو داشتم

Boy you know we’d do it every single day

پسر میدونی که ما این کار رو هرروز انجام میدادیم

No where I’d rather be

ترجیح نمیدم جای دیگه ای باشم

Than anywhere alone, just you and me

جز جایی که فقط من و تو تنها باشیم

I’ll be too gentle, you’ll be my Clyde

من خیلی لطیف و ملایم خواهم بود و تو کلاید من خواهی بود

We’ll be together forever we’ll ride

ما تا ابد باهم خواهیم ماند و سواری خواهیم کرد

I want you more and more

من تورو بیشتر و بیشتر میخوام

You gotta take that and the day before

تو باید اون رو و روزقبل رو بپذیری

No lie, no lie, no lie, no lie

دروغی در کار نیست دروغی در کار نیست دروغی در کار نیست دروغی در کار نیست

If I had choice

اگه من انتخابی داشتم

If I had my way

اگه راه خودم رو داشتم

Boy you know we’d do it every single day

پسر میدونی که ما این کار رو هرروز انجام میدادیم

If I had a wish

اگر من آرزویی داشتم

And If I had my way

و اگر راه خودم رو داشتم

Boy you know we’d do it every single day

پسر میدونی که ما این کار رو هرروز انجام میدادیم

I’ll show you want I like boy boy boy,

من بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم پسر پسر پسر

If you show me what you like boy boy boy,

اگه بهم نشون بدی چی دوست داری پسر پسر پسر

I’ll show you what I like,

من بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم

Show you what I like like,

بهت نشون خواهم داد چی دوست دارم

If you show me what you like boy

اگه بهم نشون بدی چی دوست داری پسر

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ
5