آهنگ عاشق میمونم مهستی Mahasti – Ashegh Mimunam

آهنگ عاشق میمونیم ستار
SattarAshegh Mimunim

Mahasti & Sattar - Haghighat


تو سازگاريها رو از من ياد گرفتي

من یاد گرفتم از تو جلب اعتماد و
تو رازداريهارو از من ياد گرفتي

ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم
ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم

عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم
عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم

دو تا عاشق كنار هم مست از عاشقي
دوتايي كه نميكشن دست از عاشقي

دو تا عاشق كنار هم مست از عاشقي
دوتايي كه نميكشن دست از عاشقي

سرنوشت من و تو با هم گره خورده
يكي نباشه اون يكي از غصه مرده

وقتي دو تا جون توي يه قالب جا گرفته
وقتي خدا منو تو رم به هم رسونده

ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم
ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم

عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم
عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم

دو تا عاشق كنار هم مست از عاشقي
دوتايي كه نميكشن دست از عاشقي

دو تا عاشق كنار هم مست از عاشقي
دوتايي كه نميكشن دست از عاشقي

سرنوشت من و تو با هم گره خورده
يكي نباشه اون يكي از غصه مرده

وقتي دو تا جون توي يه قالب جا گرفته
وقتي خدا منو تو رم به هم رسونده

ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم
ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم

عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم
عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم

ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم
ديوونه ايم اگه همو خوشبخت ندونيم

عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم
عاشق بوديم عاشق هستيم عاشق ميمونيم

به این پست امتیاز دهید.
آهنگ عاشق میمونیم ستار
۴
ارسال متن آهنگ عاشق میمونیم ستار